Ontruiming / Preventie

Desinfectie en ontruimingen

Onder het ontruimen en desinfecteren verstaan wij het leegruimen, schoonmaken, desinfecteren, en het verhuur klaar opleveren van woningen, appartementen, kamers.

De aard en omvang van de ontruimingswerkzaamheden en het desinfecteren kunnen wij in onderling overleg met u afstemmen. Elke opdracht wordt conform de eisen van de opdrachtgevers uitgevoerd.

Diverse voorbeelden van werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen zijn:

  • Zwaar vervuilde woningen ontruimen, desinfecteren en schoonmaken.
  • Ontruimen en bezemschoon/verhuur klaar opleveren van woningen en bedrijfspanden.
  • Bijbehorende tuin opschonen/onderhoud, verhuur of verkoop klaar maken.
  • Gespecialiseerd in het verhuizen van de inboedel van senioren naar een verzorgingscomplex.
  • Spoedopdrachten/24 uur services.

 

Ongediertepreventie

Plaagdieren in uw bedrijf of woning kunnen veel schade veroorzaken. Denk hierbij aan schade aan producten, grondstoffen, levensmiddelen, kabels (brandgevaar) en uw reputatie. Daarnaast kan ongedierte een gevaar voor gezondheid opleveren. Met een adequaat ongediertepreventieplan en geregelde onderhoudsinspecties helpen wij u schade door ongedierte te voorkomen.

Wij adviseren u over verbetering ten aanzien van bedrijfshygiëne, weringsmaatregelen, bouwkunde, infrastructuur en huishouding. De bevindingen worden na de inspectie mondeling met u besproken en uitgewerkt in een op maat gemaakt ongedierte preventieplan. Wij stellen voor u een persoonlijk logboek ter beschikking waarin u het preventieplan, de rapporten, platengronden en aanverwante documentatie kunt inkijken.

Preventie is beter dan bestrijding

Wij werken op basis van het Integrated Pest Management systeem (IPM). De nadruk bij deze aanpak ligt op het voorkomen dat ongedierte of plaagdieren uw pand binnendringen. Naast het nemen van preventieve maatregelen om het ongedierte buiten de deur te houden is een goede bedrijfshygiëne van essentieel belang. Uw krijgt advies over verschillende preventieve maatregelen die u kunt nemen, zodat u schade en overlast van zoogdieren, vogels of insecten kunt voorkomen. Op locatie wordt gekeken naar de volgende zaken:

  • De omgevingsfactoren; buitenkant gebouw, groen rond het gebouw, de bestrating en de opslag van afval.
  • De hygiëne; schoonmaak, afvalverwerking, kwaliteitseisen en de toegang tot voedsel.
  • Bedrijfsmatig; transport, de opslag van goederen, leveranciers.
  • De Bouwkundige aspecten; controle op gebreken/schade aan het gebouw, het afschermen van mogelijk toegangswegen.

En mocht het zo zijn dat ongedierte toch uw pand binnendringt, dan kan er snel worden ingegrepen en wordt een plaag voorkomen.

Contracten

Ongediertebestrijding Kikken zet haar expertise graag in om samen met u uw bedrijf/woning plaagdiervrij te houden. Daarom kennen wij geen langlopende contracten (met uitzondering van aanbestedingen). Mocht u niet tevreden zijn over onze service en wilt u het contract opheffen, dan heeft u een opzegtermijn van 1 maand.