Materiaalaantasters

Houtwormkevers, huisboktorren, kleermotten, tapijtkevers en berkenwantsen vertegenwoordigen een grote groep materiaalaantasters.

De Gewone Houtwormkever is donkerbruin en heeft een gewelfd halsschild. Is niet zo kieskeurig wat houtsoort betreft, praktisch alle houtsoorten kunnen worden aangetast.

houtwormkever

De Huisboktor is bruinzwart en heeft 2 grijsachtige vlekken. Wordt sterk aangetrokken door de geur van hout. Ze tasten naaldhout aan zoals vuren en grenen, vooral het spinthout.

huisboktor

De Kleermot heeft geelachtige voorvleugels, de achtervleugels zijn iets lichter van kleur. Volwassen kleermotten eten niet, het zijn de larven die voor schade zorgen.

kleermot

De Gewone Tapijtkever is ovaalvormig en vaak vrij dof (zwart) gekleurd met 3 onscherpe brede dwarsbanen, lichtbruin wit van kleur. Ze kunnen in oude huizen metveel naden en kieren hardnekkig zijn.

tapijtkever

De Berkenwants is bont roodbruin van kleur met stekend-zuigende monddelen en heeft een specifieke geur. Voedt zich met plantensappen en kan in grote aantallen voorkomend erg hinderlijk zijn.

berkenwants