Gediplomeerd

Door de volledige afronding van opleidingen en cursussen bij ondergenoemde instellingen is Ongedierte Bestrijding Kikken een volwaardig gediplomeerde onderneming.

kad

Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming. Het stelt kennis over beleid, biologie, dierwelzijn, preventie en bestrijding van ongewenste organismen ter beschikking van overheden en branches.

cpmv

Wij verzorgen de theoretische en praktische examens voor bestrijdingstechnici. Ook voeren wij de registraties uit van behaalde nascholingspunten. De Stichting CPMV is opgericht door de brancheorganisaties NVPB (Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven) en NVRD (Nederlandse Vereniging van Afval- en Reinigingsmanagement).

evm

De stichting EVM (Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie) is een volledig onafhankelijk instituut. Dit exameninstituut is in 1999 in het leven geroepen is om de plaagdierbestrijder te examineren voor het wettelijk verplichte diploma “Bestrijdingstechnicus plaagdier- en houtrotverwekkende schimmels”. Het instituut is gelicenceerd door het Ministerie VROM.